Forget the Politicians – Is the First Nations education bill good for parents and kids?

vanessa-testawich

Originally published by CBC on April 11, 2014. Read the original here. Vanessa Testawich thinks a lot about First Nations education. The 27-year-old mother of two spends her days teaching her three-year-old son his ABCs while also doing online coursework for dual diplomas in accounting and management. Testawich does this while waiting for her older… Continue reading…

Remarks on Bill C-428

Boozhoo ndinawemaaganag. Wabanakwut ndigo. Kwekwekipiness minawaa Ozowaabiitang ndizhinikaaz. Pizhiw ndoodem. Kaakakgiiwaatisoonigaming ndonjii. Nichiibiy midew. Ndanishinaabew. Shabashkaa’ininiwag izhinikaazowag ndinawemaaganag. Tobasonakwutiban gii-izhinkaazo ndehdehiban. Wabanakwut izhinkaazo minawaa nimishomisiban. Gii okijidaag ogowe gichi anishinaabeg. Wiinge nitaa gaa soongide’ewaad ogowe ininibanig. Gaa nibwaakaawaad minawaa. Ni gii miinigoog Anishinaabe pimadiziwin. Ndehdehiban ningii anishinaabemonotawigoog. Ogowe gichi anishinaabek ningii gikino’amawigoog Anishinaabe inaakonigewin. Gegit… Continue reading…